Kategori “Konferens”

2015-12-21KonferensFöreningsmöte, Internationellt, Konferens

Tempot ökar för oss som arbetar med Barnmorskeförbundets stora Nordiska konferens med temat Midwives4all den 12-14 maj i Göteborg. Konferensen…

2015-12-04, Jordemodern, Konferens, Samarbete, Vårdfrågor

Socialstyrelsen utlyste i september bidrag för arbete med sjukdomsförebyggande metoder 2015. Syftet var att fortsätta analysera utmaningarna med att implementera…

2015-09-22, Forskning, Internationellt, Konferens, Samarbete

Etik, juridik, politik och klinik var aktuella ämnen på årets temadag om abort. Liksom förra gången arrangerades temadagen i samarbete Svenska Barnmorskeförbundet…

2015-09-21KonferensForskning, Internationellt, Konferens

SECOND CALL FOR ABSTRACT THE 20TH CONGRESS OF THE NORDIC FEDERATION OF MIDWIVES 12 –14 MAY 2016 IN GOTHENBURG, SWEDEN…

2015-05-19KonferensKonferens, Samarbete, Utbildning

Den 7-8 maj samlades barnmorskor, lärare, handledare och kliniska adjunkter från hela landet för en konferens med tema verksamhetsförlagd utbildning i…

2015-02-03KonferensForskning, Konferens, Utbildning

Den 23 januari anordnade Barnmorskeförbundets Etiska råd en temadag om Nya vägar till föräldraskap – etiska, medicinska och vårdande aspekter…

2014-12-01, Jönköping, Föreningsmöte, Konferens, Utbildning

I regionen anordnas årliga föreläsningsdagar/”Barnmorskors Utveckling i Småland” i samarbete med lokalföreningarna i Jönköping, Kalmar och Kronoberg…

2014-11-04, Konferens, Samarbete

Nätverket för BÄTTRE HÄLSA, VÅRD & OMSORG lördagen den 8 november 2014 på Handelshögskolan i Stockholm. Hur ska vi bli…