Tack till Dalarnas Barnmorskeförening!

Den 8 till 9 maj stod Dalarnas Barnmorskeförening & Falun som värdar för Barnmorskeförbundets konferens Reproduktiv Hälsa 2014. Två intensiva dagar och en kväll, allt  i glädjens och lustens tecken, tillsammans med barnmorskor. Tack styrelsen Dalarnas Barnmorskeförening!

Mer från konferens Reproduktiv Hälsa kommer i sommarnumret av Jordemodern nr 7-8 juli-augusti 2014. Läs mer om vad som händer i Dalarnas Barnmorskeförening och övriga Lokalföreningar under respektive förening.