Konferens verksamhetsförlagd utbildning

Den 7-8 maj samlades barnmorskor, lärare, handledare och kliniska adjunkter från hela landet för en konferens med tema verksamhetsförlagd utbildning i Umeå. Konferensen arrangerades av Barnmorskeförbundet i samarbete med Barnmorskeprogrammet vid Umeå universitet.

Konferensens deltagare fick ta del av både nationella och internationella föreläsare och presentationer. Här kan du ta del av hela programmet och några av presentationerna.

Konferens verksamhetsförlagd utbildning 7-8 maj 2015 i Umeå

Konferens verksamhetsförlagd utbildning 7-8 maj 2015 i Umeå

 

Invigning, Lena Gustafsson, rektor, Umeå universitet och Ingela Wiklund, förbundsordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Barnmorskans utbildning i förändring med fokus på VFU
Evelyn Hermansson, fil dr, Göteborgs universitet

Internationalisering i utbildningen
Anna Hjelmstedt, universitetslektor, Karolinska institutet

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv. Karin Burén och Lena Rolfhamre, Adjungerade kliniska adjunkter, Karolinska institutet

Hållbar Handledare – Insikter som kan öka utsikterna att hålla i längden. Lena Loubelo, barnmorska, fil mag, huvudhandledare, SÄS Borås

Känslor, kropp och närhet – studenters lärande av strategier för att hantera känslor under intima undersökningar. Jenny Gleisner, fil dr, Linköpings universitet

Levnadsvanor i undervisning – forskning och utveckling.
Susanne Åhlund, doktorand, Karolinska institutet, tidigare projektledare för Goda Levnadsvanor Svenska Barnmorskeförbundet

Tensions at the Theory/Practice Gap for Student Midwives: The Impact of Medicalisation. Denis Walsh, Associate Professor in Midwifery, Faculty of Medicine & Health Sciences, Nottingham UK

Midwives and competence development: a lifelong learning journey. Mieke Embo, Coordinator, Midwifery Department at Arteveldehogeschool,, Gent Belgien

Handledarprocessen. Margareta Forsberg-Larm, Universitetsadjunkt, Utbildningsansvarig vid Centrum för klinisk utbildning CKU, Stockholm

Undervisning vid kliniskt träningscenter, KTC.
Cecilia Lind, chefbarnmorska Södra BB Stockholm

Bedömningsmodeller – diskussion
Marianne Johansson, förbundsstyrelsen och utbildningsrådet och
Kerstin Edin, universitetslektor Umeå universitet

Lämna en kommentar