Nya vägar till föräldraskap

Den 23 januari anordnade Barnmorskeförbundets Etiska råd en temadag om Nya vägar till föräldraskap – etiska, medicinska och vårdande aspekter.

Över 130 barnmorskor från hela landet samlades för att ta del av föredrag och diskutera etiska, medicinska och vårdande aspekter.

Program
Hur kan professionens värderingar påverka patientbemötandet?
Niklas Juth, docent, Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, LIME, Karolinska Institutet.

Assisterad befruktning – etiska aspekter
Kjell Asplund, ordförande i SMER, professor emeritus.

Medicinska aspekter vid assisterad befruktning
Karin Petersson, docent, överläkare, obstetriksektionen Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Regnbågsfamiljer och normativ vård
Lotta Andréasson Edman, barnmorska, fil mag, MamaMia Söder, Stockholm.

 

Lämna en kommentar