Etik, juridik, politik och klinik – temadag abort

Etik, juridik, politik och klinik var aktuella ämnen på årets temadag om abort. Liksom förra gången arrangerades temadagen i samarbete Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi. Närmare 200 personer hade kommit för att ta del av föredrag och aktuella diskussioner på tema abort.

Program temadag Abort 18 september 2015:

Introduktion Abortlagen 40 år, Lotti Helström ordförande Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi & Ingela Wiklund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet.

Samvetsklausul i vården? Pågående rättsliga ärenden i Sverige och i Europadomstolen, Ingrid Frisk sexualpolitiskt sakkunnig RFSU & Kerstin Burman jurist RFSU.

Kvalitetsregister för abortvård – rapport från hearing i riksdagen,
Kristina Gemzell Danielsson, gynekolog, professor.

Abortmotstånd hos värdekonservativa partier,
Mats Wingborg, journalist.

Abort och abortmotstånd – EU-Europaperspektiv,
The World abortion laws
Birgitta Olsson, riksdagsledamot, utrikespolitisk talesperson för Folkpartiet f.d. EU-minister.

Tasksharing mm – nationell kartläggning,
Catharina Zätterström, barnmorska, vårdsakkunnig SLL, Etiska rådet/styrelseledamot Svenska Barnmorskeförbundet.

Utbildning i abortvård och ultraljud,
Kristina Gemzell Danielsson, gynekolog, professor, Karolinska Institutet.

Förebygga oönskade graviditeter Norrbottenmodellen,
Åke Berggren, gynekolog, ÖL, MÖL.

Abort efter graviditetsvecka 13 – upplevelser och smärtlindring,
Caring for women undergoing second-trimester medical termination of pregnancy.
Experiences, feelings and thoughts of women undergoing second trimester medical termination of pregnancy.

Inga-Maj Andersson, doktorand, barnmorska.

Fetal pain and awareness,
Roxana Aguilar Acevedo, barnmorska, styrelseledamot Svenska Barnmorskeförbundet.

fiapac.org
www.womenonweb.org