State of the World’s Midwifery 2014

Den 3 juni lanserades State of the World’s Midwifery 2014. Det skedde på ICM 30th Triennial Congress i Prag där världens barnmorskor samlats för internationell konferens. Det är den andra rapporten om mödra- och barnadödlighet i världens fattigaste länder, vars syfte är att mobilisera världens ledare för fortsatt arbete för att minska mödra- och barnadödlighet.

Midwives are not the cheapest alternative for women and babies, they are simply the best”   Anders Molin, Sida, Prag, 3 juni 2014.

State of the World’s Midwifery 2014 har tagits fram genom ett samarbete mellan UNFPA, FN:s befolkningsfond, International Confederation of Midwives (ICM), Världshälsoorganisationen (WHO), Svenska Sida och flera andra globala partners. Syftet med rapporten är att mobilisera världens ledare att agera för fortsatt arbete mot mödra- och barnadödlighet. Fokus är på de 73 länder som står för mer än 95 procent av denna dödlighet i världen. Rapporten ger också rekommendationer till hur länder ska agera för att få ner den höga mödra- och barnadödligheten. En av de allra viktigaste åtgärderna är att alla kvinnor har tillgång till kvalificerat omhändertagande av en professionell – utbildad – barnmorska under förlossningen.

Läs mer om State of the World’s Midwifery på UNFPAs hemsida.