Anmälan till konferens Verksamhetsförlagd utbildning den 7-8 maj!

Nu är anmälan öppen till årets konferens! För första gången anordnar Barnmorskeförbundet en konferens om den verksamhetsförlagda utbildningen. En konferens för dig som handleder barnmorskestudenter ute i verksamheten, arbetar som adjungerad klinisk adjunkt eller på barnmorskeutbildning vid landets lärosäten.

År 2015 har Barnmorskeförbundets konferens fokus på verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utbildningen till barnmorska ligger på avancerad nivå och femtio procent av utbildningen är verksamhetsförlagd sådan. Klinisk utbildning inom förlossningsvård, BB-vård, gynekologiskvård, abortvård samt utbildning inom mödrahälsovård är en stor del av studentens vardag. Handledaren ute på kliniken är i de flesta fall en erfaren barnmorska av vilka ett stort antal har handledarutbildning. Organisationen med bashandledare och huvudhandledare/kliniska adjunkter ser olika ut i landet. Vi inser alla vikten och värdet av allt det arbete som sker inom den verksamhetsförlagda delen av barnmorskeutbildningen och vill därför lägga tyngdpunkten på detta. Programmet för konferensen håller på att utformas och vi ser gärna att ni skickar in förslag på ämnen alternativt abstrakt till Barnmorskeförbundets utbildningsråd.

VFU-konferens i Umeå den 7-8 maj 2015 arrangeras i samarbete med Barnmorskeprogrammet vid Umeå universitet.

NU är anmälan öppen – delta på årets konferens den 7-8 maj i Umeå!
ANMÄLAN: här finns länk till anmälan och information om resor och boende.

Mer information om konferens Verksamhetsförlagd utbildning 2015 och övriga planerade konferenser hittar du i Kalendarium!