Hederspristagare 2013

Svenska Barnmorskeförbundets Hederspris 2013 tilldelas barnmorskorna Ann-Marie Widström och Kristin Svensson för deras bestående insatser för att främja kvinnor och barns hälsa. Genom sin forskning med fokus på amning och det nyfödda barnet beteende har de bägge bidragit till att förbättra vården för kvinnor och barn.

Svenska Barnmorskeförbundets hederspris delas ut vart annat år till personer som i sin gärning främjat kvinnors och barns hälsa nationellt och internationellt.

Ann-Marie Widström och Kristin Svensson är två svenska barnmorskor och forskare som genom sin forskning med fokus på det nyfödda barnets beteende bidragit till att förbättra vården för kvinnor och deras barn.

Svenska Barnmorskeförbundets motivering:
Ann-Marie Widström, barnmorska, docent, tilldelas detta pris för sin banbrytande forskning då det gäller det nyfödda friska barnets beteende och betydelsen av hud-mot hudkontakt i anslutning till födelsen för såväl mamma som barn.

Kristin Svensson, barnmorska, dr med vet, specialist i amning, tilldelas detta pris för sitt omvittnade humanistiskt förhållningssätt i sin kliniska gärning när det gäller amning men också för sin förmåga att dela med sig av sin kunskap i undervisning och i bokform. Hennes forskning när det gäller rutiner som stödjer eller hindrar amning har bidragit till att öka medvetenheten om betydelsen av personalens agerande för att främja amningsstarten.

Hederspriset delades ut i samband med invigningen av konferens Reproduktiv Hälsa den 23 oktober 2013 på Clarion Arlanda.

 

 

Lämna en kommentar