Reproduktiv Hälsa 2013

Konferens Reproduktiv Hälsa hölls på Clarion, Arlanda.

Två dagar med aktuell forskning, workshops, film, teater och intressanta diskussioner.
Tema om goda levnadsvanor.
Spännande och aktuella keynote.
Utdelning av Svenska Barnmorskeförbundets hederspris 2013.
Vivian Wahlbergs stipendium.
Konferensmiddag med underhållning.
Program Reproduktiv Hälsa 2013

Tack alla för medverkan i konferens Reproduktiv Hälsa 2013!
Väl mött nästa gång i Falun maj 2014!