Vivian Wahlbergs forskarstipendium

Vivian Wahlbergs stipendium delades ut på konferens Reproduktiv Hälsa den 23 oktober. Stipendiater 2013 är Mari-Cristin Malm, Ida Lyckestam-Thelin och Ulrika Rehnström-Loi.

Vivian Wahlberg var själv på plats och berättade om sin egen forskarkarriär och varför hon inrättat detta stipendium till forskande barnmorskor.

Vivian Wahlbergs forskningsfond har inrättats för att stödja kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans ämnesområde som hjälp att utveckla en forskningsidé, medverka i konferens, kurs eller dylikt. Stipendiet kan sökas av legitimerad barnmorska.

Mari-Cristin Malm och Ida Lyckestam-Thelin.

På bilden Mari-Cristin Malm och Ida Lyckestam-Thelin.

Lämna en kommentar