Goda levnadsvanor

Årets konferens i Reproduktiv hälsa bjöd på två fantastiska dagar med rykande aktuell forskning, inspirerande omvärldsanalyser, workshops och teaterföreställning om goda levnadsvanor.

Barnmorskan Ulla Ljung Lennartsson, tobaksavvänjare från Södertälje, höll workshop om barnmorskans unika möjlighet att arbeta med tobaksavvänjning och informerade om senaste nytt om e-cigaretter. Eva Rehnlund, barnmorska på Tyresö ungdomsmottagning, höll en mycket uppskattad workshop om skälen till att det är så viktigt att vi rekommenderar fysisk aktivitet, förskrivning av Fysisk aktivitet på recept, FAR och FYSS.

Teaterföreställningen ”Ses i baren!” framfördes av skådespelerskan Vibeke Nielsen. Vibeke och KSAN har gemensamt producerat föreställningen.
Teatern väckte starka känslor och frågor: Varför pratar vi så litet om konsekvenserna av en alltmer tilltagande alkohol-och drogkonsumtion? Hur kan vi påverka och bidra till att ge unga kvinnor en bättre självbild? Dessa samt även andra frågor diskuterades livligt efter förställningen.

Gunilla Bolinder läkare, med dr, föreläste om ungdomar och rökning och gjorde en intressant historisk återblick. Mona Göransson, barnmorska, med dr och Åsa Magnusson läkare, med dr, presenterade aktuell forskning om graviditet och missbruk av alkohol och läkemedel kopplat till intressanta fallbeskrivningar.

Aktuella och mycket spännande studier om kost och viktnedgång efter barnafödandet presenterades under konferensen. Kostvanor hos tidigt gravida jämfört med icke gravida presenterades av Anette Lundqvist, barnmorska och doktorand från Umeå Universitet. Därefter presenterade Hilde Brekke, dietist och docent, två randomiserade studier om viktnedgång under amningsperioden. Ing-Marie Claesson, barnmorska, med dr, presenterade sin uppföljningsstudie av feta kvinnor sex år efter barnets födelse.

Mattias Lidin, sjuksköterska, höll ett inspirerande föredrag om aktuell forskning kring fysisk aktivitet, i förbyggande och behandlande perspektiv. Anna-Karin Johansson, barnmorska och Eva Jutterström, sjukgymnast bjöd på en intressant posterpresentation med nya spännande resultat från Salutsatsningen i Västerbotten, med rubriken:
Ta hand om din hälsa när du är gravid – vikten av både vila och träning.
Nicme Ilia som är samordningsbarnmorska presenterade Våga väga projektet i Södertälje med en mycket intressant poster.

Socialstyrelsens projektledare Irené Nilsson Carlsson avslutade med Socialstyrelsens genomgång av de Nationella Riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder och passade på att lyfta barnmorskan som en förebild i arbetet med goda levnadsvanor.

Susanne Åhlund & Marianne Johansson
Barnmorskor, projekt Goda Levnadsvanor
Svenska Barnmorskeförbundet

Läs mer om projekt Goda levnadsvanor under Förbundet, Samarbeten.

Lämna en kommentar