God vård i samband med barnafödande

Svenska Barnmorskeförbundets 10-punktsprogram för en God vård i samband med barnafödande.

Syftet med 10-punktsprogrammet är att med stöd av vetenskap, klinisk erfarenhet, ett etiskt förhållningssätt samt sexuella och reproduktiva rättigheter beskriva Svenska Barnmorskeförbundets syn på vad som är God vård i samband med barnafödande.

Välkommen att diskutera framtidens förlossningsvård med oss!
Kontakta gärna förbundsstyrelsen.

Här hittar du referenser till 10-punktsprogrammet God vård i samband med barnafödande (Svenska Barnmorskeförbundet, 2014).