HTA-rapport 2013:6 Risker med planerad hemförlossning för förstföderskor

Health Technology Assessment- Metodrådet SLL-Region Gotland – Hälso- och sjukvårdsförvaltningen – Stockholm Läns Landsting

KUST – Kommittén för kunskapsstyrning har vid sitt sammanträde den 24 maj 2013 beslutat att rekommendera att Stockholms läns landsting även fortsättningsvis endast stödjer hemförlossningar för friska omföderskor med normal graviditet och tidigare normal förlossning. Läs mer i HTA-rapporten 2013:16 (20130624).

Lämna en kommentar