Aktuell forskning – medicin och hälsa

Ingegerd Hildingsson, Ingela Rådestad och Erica Schytt har tilldelats forskningsanslag från Vetenskapsrådet – Bidragsbeslut Medicin och hälsa 2015 projektbidrag. 

En egen barnmorska – Den bästa behandlingen för förlossningsrädsla?
En randomiserad studie.
Ingegerd Hildingsson, Uppsala universitet
Projektbidrag (2016-2018): 3000 000 kronor

Minskat antal onödiga undersökningar samtidigt med förkortad tid från minskade fosterrörelser till sjukhusbesök – en randomiserad studie av en metod för att öka kvinnors egen diagnostiska säkerhet.
Ingela Rådestad, Sophiahemmet Högskola
Projektbidrag (2016-2018): 4205 000 kronor.

Förbättrad vård i samband med barnafödande för invandrarkvinnor i Sverige.
Erica Schytt, Karolinska Institutet
Projektbidrag (2016-2019): 4000 000 kronor

Bidragsbeslut Medicin och Hälsa 2015 Vetenskapsrådet

Ingegerd Hildingsson, Ingela Rådestad och Erica Schytt ingår i Barnmorskeförbundets Vetenskapliga råd.

Lämna en kommentar