Forskarstipendium från Vivian Wahlbergs forskningsfond

Stipendiet har inrättats för att stödja kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans ämnesområde som hjälp att utveckla en forskningsidé, medverka i konferens, kurs eller dylikt.

Forskarstipendium 2016
10 000 kronor
FRÅN VIVIAN WAHLBERGS FORSKNINGSFOND

Under det senaste året har vi sett en ström av människor på flykt;
män, kvinnor och barn.

Vid årets stipendieutdelning prioriteras de ansökningar som speciellt fokuseras på gravida kvinnor som kommer till vårt land.

Vivian Wahlberg

Stipendiet har inrättats för att stödja kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans ämnesområde som hjälp att utveckla en forskningsidé, medverka i konferens, kurs eller dylikt.

Stipendiet kan sökas av legitimerad barnmorska.

Till ansökan bifogas kortfattad redogörelse:
bakgrund, målsättning och metod (högst 2 sidor).
Därtill bifogas sammandrag av meriter (högst 1 sida) samt namn på eventuell referens-/kontaktperson.
Observera att ansökan på mer än 4 sidor ej kommer att behandlas.

Ansökan ska sändas i två exemplar, senast 20 mars 2016 till:
Svenska Barnmorskeförbundet (Att: V. Wahlberg),
Baldersgatan 1,
114 27 Stockholm.

Stipendiet på 10 000 kronor (eventuellt 2 stycken à 5 000 kronor) delas ut i samband med NJF congress i Göteborg den 12–14 maj 2016.