Med världens kvinnor i fokus

Varför slutar kvinnor att amma några veckor efter förlossningen? Hur ser unga kvinnors pornografikonsumtion ut? Två mammor istället för en? Det är några frågor som ska diskuteras under den nordiska barnmorskekongressen på Svenska Mässan i Göteborg den 12-14 maj.

Midwives4all i nutid och framtid –
kvinnors rätt till hälsa samlar barnmorskor från hela världen

#midwives4all
#NJFMidwife

Professorer, forskare och barnmorskor från hela världen samlas för att sprida kunskap om den senaste forskningen inom kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa vid Svenska Barnmorskeförbundets och Nordiskt Jordemoderförbunds kongress ”Midwives4all”. Temat speglar barnmorskors betydelse för kvinnors rättigheter till en god och jämlik vård globalt.

Förutom aktuella ämnen som abort, bäckenbottenskador, fosterdiagnostik och amning lyfter vi blicken och presenterar forskning även från länder som Nepal, Somaliland och Swaziland. Några ämnen därifrån är amning och förlusten av ett barn.

Presskontakt:
Åsa Mörner, telefon: 073-6480133

Pressackreditering:

Svenska Barnmorskeförbundet:
Mia Ahlberg, ordförande, telefon 0709-396389
Marianne Weichselbraun, vice ordförande, telefon 0768-107901
Eva Nordlund, vice ordförande, telefon 073-5618349

The 20th Congress of the Nordic Federation of Midwives
Midwives4all
#NJFmidwife

www.njfcongress.se

 

 

Lämna en kommentar