Två högaktuella projekt tilldelades Vivian Wahlbergs stipendium 2016

Syftet med Vivian Wahlbergs forskningsfond är att stödja kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans ämnesområde som hjälp att utveckla en forskningsidé, medverka i konferens, kurs eller dylikt. Med anledning av det senaste årets ström av människor på flykt; män, kvinnor och barn, beslutade Vivian Wahlberg att vid årets stipendieutdelning särskilt beakta de ansökningar som speciellt fokuseras på gravida kvinnor som kommer till vårt land.

Årets stipendiater är

My Barkensjö och Josephine Rosenlund
Papperslösa gravida kvinnors upplevelse av vård och förlossning i Sverige.
Motivering: Ett viktigt projekt med tanke på hur många människor som under senare år flytt och kommit till vårt land. Förhoppningen är att det kanske kan motivera till mer kunskap och forskning inom detta område.

Susanne Åhlund
MIMA-projektet med frågor inom området bäckenbotten, förlossningsskador och eventuella långtidseffekter av dessa.
Motivering: Ett aktuellt forskningsprojekt som handlar om de frågor som under senare tid ofta tagits upp i medie-debatten och som riskerar att öka kvinnors oro, förlossningsrädsla och frekvensen kejsarsnitt.

Stipendiet delades ut av Vivian Wahlberg i samband med njfcongress2016 i Göteborg och emottogs av Josephine Rosenlund och Susanne Åhlund.

Lämna en kommentar