Disputerade legitimerade barnmorskor

Ta del av barnmorskors forskning och alla avhandlingar! Uppdaterad lista med namn och avhandlingar, disputerade barnmorskor med svensk legitimation (juni 2020).

Vill du veta mer?
Vill du komma i kontakt med barnmorskor som forskar?

Barnmorskeförbundets kansli kan förmedla kontakt. Läs mer om Vetenskapliga Rådet.

På gång att disputera?
Vill du dela med dig av dina forskningsresultat? Skriv i Jordemodern!

Annonsera gärna kommande disputation i Jordemodern. Skriv en populärvetenskaplig sammanfattning av publicerad vetenskaplig artikel eller doktorsavhandling, mejla till Jordemodern.

För publicering på hemsidan 
Mejla information om disputation och avhandling till kansli och Jordemodern.