Disputerade legitimerade barnmorskor

Ta del av barnmorskors forskning och alla avhandlingar!

Vill du veta mer?
Vill du komma i kontakt med barnmorskor som doktorerar?

Ta kontakt med doktorandnätverket, mer information hittar du under Forskning och  Vetenskapliga Rådet.

På gång att disputera?
Vill du dela med dig av dina forskningsresultat? Skriv i Jordemodern!

Annonsera gärna kommande disputation i Jordemodern. Skriv en populärvetenskaplig sammanfattning av publicerad vetenskaplig artikel eller doktorsavhandling, mejla till Jordemodern.

För publicering i Kalendarium på hemsidan 
Mejla information om kommande disputation och avhandling till kansliet/Jordemodern.