Kategori “Debatt”

2016-02-17, Debatt, Vårdfrågor

Det pågår nedmontering och besparingar på flera av Sveriges förlossningskliniker. Mindre kliniker är hotade. Karlskoga stänger förlossningen i sommar, Sollefteå…

2016-02-02, Debatt, Vårdfrågor

Vilket övergripande mål har regeringen då det gäller vård i samband med graviditet, förlossning och eftervård på lång sikt? Svenska…

2015-11-12, Debatt, Forskning, Nyheter, Vårdfrågor

Ulla Waldenströms svar på Hanne Kjöllers inlägg i DN 2015-11-12. Hanne Kjöller missar poängen med alternativ förlossningsvård. Vårdformer som Södra…

2015-11-12, Debatt, Samarbete, Vårdfrågor

Vården ska utgå från patientens behov – inte personalens. Debattartikel i Aftonbladet – Sveriges Kommuner och Landsting, Läkarförbundet, Vårdförbundet, Svenska…

2015-08-25, Debatt, Jordemodern

I början av juni bjöd Region Skåne in tjänstemän, politiker och berörda professioner till ett seminarium om hemförlossningar. Syftet var…