Kategori “Debatt”

2015-11-12, Debatt, Samarbete, Vårdfrågor

Vården ska utgå från patientens behov – inte personalens. Debattartikel i Aftonbladet – Sveriges Kommuner och Landsting, Läkarförbundet, Vårdförbundet, Svenska…

2015-08-25, Debatt, Jordemodern

I början av juni bjöd Region Skåne in tjänstemän, politiker och berörda professioner till ett seminarium om hemförlossningar. Syftet var…

2015-06-22, Göteborg, Debatt, Nyheter

Amning är en folkhälsofråga och vi kan inte längre acceptera sjunkande amningstal i Västra Götaland. Nu i sommar kommer dessutom…