Internationella kvinnodagen 8 mars 2016

”Steg tillbaka när p-medel väljs bort”
Allt fler unga kvinnor väljer i dag bort preventivmedel. Men frågan om preventivmedel har varit och är alltjämt tätt förknippad med frågan om jämställdhet. Den borde vara lika självklar och aktuell i dag som den var för tidigare generationer, skriver flera debattörer gemensamt på SvD Debatt (20160308).

DEBATT | KVINNODAGEN
Upprepade larm om biverkningar av preventivmedel sprider oro och rädsla.

Tillgången till effektiva preventivmedel är en grundläggande, men ofta förbisedd, förklaring till att vi i Sverige har kommit långt i jämställdhet. Först när kvinnan på 1960-talet genom effektiva preventivmedel själv gavs möjligheten att bestämma om, och när, hon ville ha barn fick kvinnor ur alla samhällsklasser möjlighet till både utbildning och karriär. Tillgången till preventiv­medel är fortfarande en viktig fråga som går hand i hand med kampen för kvinnors rättigheter och är något vi måste fortsätta kämpa för – både i Sverige och i världen!

Läs hela debattartikeln på SvD Debatt.

Mia Ahlberg
barnmorska, fil dr, ordförande för Svenska Barnmorskeförbundet

Åke Berggren
mödrahälsovårdsöverläkare, obstetrik och gynekologi

Kristina Gemzell Danielsson
professor och överläkare, obstetrik och gynekologi

Lotti Helström
överläkare, ordförande för Svensk förening för obstetrik och gynekologi

Håkan Jörnehed
landstingsråd för Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting

Helena Kopp Kallner
med dr, överläkare, obstetrik och gynekologi

Kristina Ljungros
förbundsordförande för RFSU

Lena Marions
docent och överläkare, obstetrik och gynekologi

Susanne Sjöström
specialistläkare, obstetrik och gynekologi

Barbro Westerholm
adjungerad professor emerita, riksdagsledamot (L)

Pernilla Åberg
specialistläkare, obstetrik och gynekologi

 

 

Lämna en kommentar