”Fel att strypa alternativ inom förlossning”

” Sveriges enda alternativa förlossningsavdelning går i graven. Innan jul meddelade Ella Bohlin (KD), landstingsråd i Stockholm, att Södra BB:s koncept ska flytta från Södersjukhuset till Södertälje sjukhus. När Södra BB:s barnmorskegrupp träffade ledningen för Södertälje BB visade det sig att beslutet helt saknar substans. Allmänheten och de som vill föda på Södra BB bör få veta hur det egentligen ligger till, skriver flera debattörer gemensamt.”

SvD DEBATT | FÖRLOSSNINGAR (2016-01)
”Södra BB har haft ett koncept med mödravård, förlossning och eftervård. Enligt Södertälje sjukhus finns varken möjlighet eller ekonomiska resurser att ta emot hela detta konceptet. Mödravården på förlossningsavdelningen kommer att läggas ner och kontinuerligt stöd av samma barnmorska under förlossningen kan inte garanteras. Detta är två av de mest centrala delarna och utan dem är det inte möjligt att arbeta enligt ett alternativt koncept. Planering saknas för en flytt och redan nu har inskrivningarna på Södra BB:s mödravård stoppats. Från februari månad kan det inte längre garanteras att det går att föda på Södra BB.”

Regeringen har glädjande nog valt att satsa på förlossningsvården. Nu finns äntligen möjlighet att förtäta barnmorskebemanningen och medel till att utveckla mödra- och förlossningsvården för att ge större valmöjligheter för den enskilda familjen som ska få barn.

Läs hela debattartikeln och slutreplik
”Fel att strypa alternativ inom förlossning” SvD Debatt 2016-01-08

”Barnmorskornas kunnande sätts åt sidan” SvD Debatt 2016-01-16

Vi vill att:

1. Södra BB bevaras med sammanhållen vårdkedja, med mödravård, förlossningsvård och eftervård av samma grupp barnmorskor, samt kontinuerligt stöd av barnmorska under förlossningen. Om verksamheten flyttas ska hela konceptet följa med eftersom det är unikt i Sverige och visar på alternativ som kan utvecklas.

2. Den expertkunskap om sammanhållen vårdkedja och kontinuerligt stöd som byggts upp under lång tid på Södra BB ska tas tillvara.

3. Fler barnmorskor anställs på alla förlossningsavdelningar för att kunna erbjuda kontinuerligt stöd av barnmorska till alla kvinnor i Sverige.

Ingegerd Hildingsson, professor i omvårdnad Mittuniversitetet, lektor i reproduktiv hälsa Uppsala universitet

Eva Nordlund, barnmorska Södra BB, vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Jane Stegring, förbundsstyrelseledamot, Vårdförbundet

Elena Bräne, vårdsakkunnig barnmorska Stockholms läns landsting

Catharina Zätterström, vårdsakkunnig barnmorska Stockholms läns landsting

Elisabet Ulén, barnmorska Södra BB och förtroendevald Vårdförbundet