Förlossningsvården kan bli bättre

Replik på Adam Cwejmans artikel om förlossningsvården i Sverige
”Något är ruttet med förlossningsvården” (GP 2/8 2016):

Den samhälleliga synen på kvinnors hälsa genom hela livet behöver skärpas, lyftas och tas på allvar! Varför inte börja med en barnmorska per födande? Det borde vara en rättighet.

Adam Cwejmans ledare om förlossningsskador bygger på bristande kunskap, både vad gäller forskningsläget på området och på de många framgångsrika förbättringsarbeten som pågår i Sverige. I Göteborg har antalet grad III och IV bristningar(sfinkterskador) halverats de senaste två åren.

Svensk förlossningsvård är bland den bästa i världen. Vi arbetar aktivt med att förebygga skador på både mor och barn. Vi är bra på att diagnostisera och reparera de skador som trots allt uppstår. Vi har nationella register som säkrar kvalité och uppföljning.

Att rutinmässigt börja klippa sönder bäckenbottenmuskulaturen på kvinnor som föder barn i Sverige vore förödande. Forskning visar att kvinnors skador i underlivet, och besvär på kort och lång sikt är lindrigare om man inte klipper vid en normal förlossning.

Kvinnosjukvården kan bli bättre, all verksamhet kräver utveckling. Idag saknas möjligheten att ge individualiserad vård. Forskning visar att kvinnor har olika behov och önskemål kring vård och barnafödande. Idag erbjuds alla kvinnor en och samma vård speciellt vad det gäller födande. Individualiserad vård ger ett bättre utfall för kvinnor och barn.

För att förfina kvinnosjukvården i Sverige krävs rimliga ekonomiska förutsättningar och möjlighet till kompetensutveckling för personalen. Hela vårdkedjan och teamet kring den födande är viktig. Vi måste stoppa flykten av erfaren personal med hög kompetens, framför allt inom förlossningsvården. Vi behöver förbättra villkoren och arbetsmiljön. Vi måste lyfta in personalens kompetens och kvinnornas rättigheter i den politiska beslutsprocessen.

Den samhälleliga synen på kvinnors hälsa genom hela livet behöver skärpas, lyftas och tas på allvar! Varför inte börja med en barnmorska per födande? Det borde vara en rättighet.

Malin Bergander, barnmorska och förtroendevald i Vårdförbundet Göteborg
Marianne Weichselbraun, barnmorska och vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Replik på Adam Cwejmans artikel om förlossningsvården i Sverige (GP 15/8 2016).

”Något är ruttet med den svenska förlossningsvården” (GP 2/8 2016).