Individualiserad förlossningsvård – vem bestämmer?

 

Individualiserad förlossningsvård – vem bestämmer?

Onsdag 26 oktober 2016 klockan 10.00 – 16.00
(registrering och kaffe från klockan 9.00)
Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm

PROGRAM (kan komma att justeras)

Moderator för dagen är Kristina Ljungros, ordförande i RFSU.

Improving outcomes of maternity services in England.
Julia Cumberlege

Patienten som medförbättrare
Susanne Gustavsson

Tema: Vilket inflytande ska blivande föräldrar ha på förlossningsvården?

Vem ska ”sälja” allt det som kvinnor vill ha?
Marie Blomberg

Vårdformer vid barnafödande, kunskapsläge, önskemål och riktlinjer.
Ingegerd Hildingsson

Brukarorganisationer
Födelsehuset ”Informerat samtycke ur ett brukarperspektiv”
Elin Edén
Födelsevrålet ”Min kropp. Mitt barn. Mitt val.”
Emma Pettersson Hernandez och Maria Ceder Engebretzen

Paneldebatt

Baronessan Julia Cumberlege CBE är Patron i the National Childbirth Trust, UK. Hon har varit politiskt engagerad och aktiv i att utbilda och träna personal inom hälso- och sjukvård sedan 90-talet. Hon ledde och avslutade nyligen projektet ’Better Births’ – improving outcomes from maternity services in England.

Susanne Gustavsson, chefsjuksköterska och barnmorska på Skaraborgs Sjukhus har disputerat med avhandlingen ”Patient involvement in quality improvement”. Hon hoppas med sitt arbete att kunna bidra till en utvecklad syn kring patientens roll och inflytande i vården.

Marie Blomberg är docent och förlossningsöverläkare i Linköping. Hon har framgångsrikt lett projekt om teamarbete för att minska undvikbara interventioner i förlossningsvården.

Ingegerd Hildingsson är professor i reproduktiv hälsa och barnmorska. Forskningsområdet rör olika aspekter av vården såsom förlossningsrädsla, vårdformer och kejsarsnitt.

Välkommen!
Lotti Helström ordförande & Mia Ahlberg ordförande
Svensk förening för Obstetrik & Gynekologi  och Svenska Barnmorskeförbundet

Avgift: 1000:- inklusive kaffe och lunch – faktureras efter anmälan.
Anmälan senast 18 september till mejl:
OBS! Begränsat antal platser – först till kvarn gäller!
Annons i Jordemodern nr 6 juni 2016.
Information och anmälan via SFOGs hemsida.


Lästips – nyligen publicerat:
The Lancet Maternal Health Series (2016).

Midwifery and Human Rights: A Practitioner’s Guide (2016).
Midwifery and Human Rights: A Practitioner’s Guide – to support midwives to deliver maternity services that respect human rights by providing accessible information about human rights and how they are relevant in a maternity context.