Barnmorskesällskapets rapport om förlossningssituationen i sommar

Stockholms Barnmorskesällskap har sammanställt en rapport om barnmorskors farhågor och förslag till lösningar inför sommaren 2016.

Rapporten skrevs efter årsmötet den 15 mars då medlemmarna uttryckte en stark oro över den förväntade situationen inom länets förlossningsvård.

Rapporten har skickats till samtliga politiker inom Stockholms läns landsting samt till hälso- och sjukvårdsdirektör Barbro Naroskyin och chefsläkare på SLL Anna Nergårdh.

Sammanställning av barnmorskors farhågor och förslag till lösningar inför sommaren 2016

 

Lämna en kommentar