Nej, barnmorskebristen beror inte på abortvården

Det finns inget samband mellan barnmorskebrist och abortvården. Svenska Barnmorskeförbundet, Svensk sjuksköterskeförening, RFSU och Vårdförbundet påpekar en rad allvarliga sakfel i Anna Ekelund Nachmans krönika i Dagens Samhälle.

REPLIK 2016-12-06 Dagens Samhälle

Anna Ekelund Nachmans krönika om barnmorskans arbetsuppgifter innehåller en rad sakfel. Låt oss börja med det allvarligaste; att det skulle finnas ett samband mellan barnmorskebrist, att abortvård ingår i yrket och att kvinnor och barn dör. Ekelund Nachman försöker ge åsikten dignitet genom att hon varit på en förlossningsavdelning i ett drygt halvår och sett både mammor och barn dö på grund av att barnmorskor är stressade.

Sverige har nästan världens lägsta spädbarns- och mödradödlighet. Endast 4-5 kvinnor om året avlider i samband med graviditet och förlossning. Att Ekelund Nachman var på plats när en kvinna dog i samband med födande handlar bara om slumpen.

Men vi har brist på barnmorskor i Sverige och vi har brist på goda villkor. Det handlar både om arbetstider, att barnmorskor behöver tid för vila och återhämtning, och möjligheter till vidareutbildning, karriärvägar och en lön som motsvarar utbildning och ansvar. Det handlar dessutom om att få utveckla vården.

Det är alltså villkoren som måste förbättras så att barnmorskor orkar arbeta heltid och att de som sökt sig ifrån förlossningsvården, mödrahälsovården och hela kvinnosjukvården på grund av alltför hög arbetsbelastning, stress och bristande vårdutveckling kommer tillbaka. Att förlossningsvården har en kris har barnmorskor talat om länge. Vi vill därför att en nationell översyn omgående initieras.

Att kidnappa frågan om förlossningsvården för att bakvägen försöka smyga in frågan om att abortvård ska tas bort från barnmorskors arbetsuppgifter är direkt felaktigt och ohederligt mot alla barnmorskor som dagligen sliter i en ohälsosam vårdmiljö.

Och att peka på ett samband mellan barnmorskebrist, som delvis skulle bero på att det ingår i yrket att medverka i abortvård, och kvinnors död är inte bara spekulativt och okunnigt utan i grunden djupt omoraliskt. Det saknas helt enkelt belägg för påståendena i krönikan. Det kan inte komma som en nyhet för någon som efter en sjuksköterskeutbildning och några år i yrket söker sig till barnmorskeutbildningen att även abortvård ingår.

Hälso- och sjukvården i Sverige utgår från patientens rätt till en god och säker vård. Barnmorskor har den kompetens och utbildning som krävs för att kvinnor ska få just en trygg och säker abortvård. Om verksamheten är organiserad så att abortvård jämsides med förlossningsvård ingår i barnmorskans uppgifter så är det patientens behov av vård som ska styra och ingenting annat.

Att dessutom en liberal krönikör, som brukar förespråka människans fria val, tar sig rätten att tala om för de barnmorskor som sökt sig till yrket och varje dag gör ett fantastiskt viktigt jobb på abortmottagningar inte ska arbeta där längre utan att de ska arbeta på förlossningen är mycket märkligt! De barnmorskor som arbetar på en abortmottagning har valt det själva. De har ett mycket stort värde och förtjänar den djupaste respekt. Att införa en ”abortsköterska” strider även mot sjuksköterskors etiska kod. Kvinnans rätt till vård ska mötas med respekt och integritet av samtliga sjuksköterskor.

En kvinna ska inte riskera att möta sjuksköterskor som agerar utifrån personliga åsikter om vilken vård som ska ges.

Att utbilda sig till barnmorska är ett val. Barnmorskans kompetensområde är hela den sexuella och reproduktiva hälso- och sjukvården och där ingår bland annat abortvård och preventivmedelsrådgivning. Den som av samvetsskäl inte kan tänka sig att delta i abortvård ska inte utbilda sig till barnmorska.

Inom all sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård kan barnmorskan möta kvinnor och flickor som är oönskat gravida och som har gjort eller ska göra en abort. Ingen människa som söker vård ska riskera att mötas av betänkligheter kring detta från personalen.

Mia Ahlberg, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet
Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening
Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet