Kategori “Debatt”

2017-04-25, Debatt, Vårdfrågor

Det är oroande att Socialstyrelsen tillåter att det inom slutenvården ska vara möjligt att delegera iordningsställande, administrering och överlämnande av…

2017-04-11, Debatt, Vårdfrågor

Sverige ska inte tillåta vårdvägran, det några kallar för samvetsklasuler, för hälso- och sjukvårdspersonal. Patientens vårdbehov måste vara i fokus…

Värmland, Debatt, Föreningsmöte

Framtidens förlossningsvård – hur vill vi ha det i Värmland? Barnmorskeföreningen bjuder in värmländska landstingspolitiker till debatt om framtidens förlossningsvård…

2016-12-06, Debatt

Det finns inget samband mellan barnmorskebrist och abortvården. Svenska Barnmorskeförbundet, Svensk sjuksköterskeförening, RFSU och Vårdförbundet påpekar en rad allvarliga sakfel…