Rekommendationer för en bättre förlossningsvård – Födelsehuset

Organisationen Födelsehuset lämnar rekommendationer för en bättre förlossningsvård i Sverige.

Födelsehuset är en ideell förening med fokus på förlossningsvården i Sverige. De arbetar för en helhetssyn och kontinuitet i vården under graviditet, förlossning och spädbarnstid, och vill ha fler förlossningskliniker som sätter kvinnan i fokus.

Födelsehuset skickar nu in sina rekommendationer för en bättre förlossningsvård till FN:s Kvinnokommitté, inför förhöret av Sverige den 18 februari 2016.

Läs mer om Födelsehusets rekommendationer för en bättre förlossningsvård i Sverige – Födelsehusets List of Issues till FN:s Kvinnokommitté.
För mer information, kontakta ordförande Födelsehuset:
Eva-Maria Wassberg, 0733 448 629.

Läs Sveriges Kvinnolobbys skuggrapport inför förhöret av Sverige.

COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN
#cedaw

CEDAW – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
63 Session (15 Feb 2016 – 04 Mar 2016) Consideration of State Reports
Sweden
Info from Civil Society Organizations