Kategori “Forskning”

2024-03-26, Forskning

Charlotte Elvander, vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet och ordförande i Vetenskapliga rådet, sammanfattar Robsonmötet om kejsarsnitt i Göteborg den 15 mars…

Forskning

Disputation i hälsovetenskap: Maria Bjelke Förlängd nedträngningsfas hos förstföderskor: en multiperspektiv studie. Linnéuniversitetet, fredag 12 april 2024 kl 09:00, IKEA-salen…

Forskning

Title: Safe Labor- Reappraisal of labor duration and management for safe maternal and infant outcome  Disputation Louise Lundborg Supervisors: Mia Ahlberg…

Forskning, Vårdfrågor

Professionellt barnmorskeforum för samtal och diskussion. Barnmorskor behöver en möjlighet att ta del av kunskap, dela med sig av sin…

2021-09-03, Forskning, Nyheter, Vårdfrågor

Hej ungdomsmottagningen! I dagarna får Sveriges ungdomsmottagningar ett brev från Reproduktiv livsplan och Svenska Barnmorskeförbundet. Reproduktivlivsplan.se är en informationssida för vårdgivare – och…

2021-08-31, Forskning, Vårdfrågor

Vårdformen caseload som i detta projekt kallas Barnmorska Hela Vägen innebär vård i en sammanhållen vårdkedja och liknande vårdformer har…