Kategori “Vårdfrågor”

Svenska Barnmorskeförbundet, Vårdfrågor

Professionellt barnmorskeforum den 26 april kl 18-20. Barnmorskor behöver en möjlighet att ta del av kunskap, dela med sig av…

Svenska Barnmorskeförbundet, Vårdfrågor

Professionellt barnmorskeforum den 15 mars kl 18-20 Barnmorskor behöver en möjlighet att ta del av kunskap, dela med sig av…

2022-09-01, Malmöhus, Debatt, Vårdfrågor

Den 31/8 2022 höll lokalföreningen Malmöhus län tillsammans med lokalföreningen i Kristianstad möte för våra regionpolitiker i Skåne. Under mötet…

2022-04-27, Vårdfrågor

Svenska Barnmorskeförbundet har tagit fram en serie styrdokument för att klargöra förbundets ställningstagande i särskilda frågor som rör barnmorskans profession…

Svenska Barnmorskeförbundet, Vårdfrågor

Professionellt barnmorskeforum för samtal och diskussion. Barnmorskor behöver en möjlighet att ta del av kunskap, dela med sig av sin…