Kategori “Vårdfrågor”

2020-05-14, Vårdfrågor

Svenska Barnmorskeförbundet har tagit fram en serie styrdokument för att klargöra förbundets ställningstagande i särskilda frågor som rör barnmorskans profession…

2020-03-24, Nyheter, Vårdfrågor

För att snabbt öka kunskapen om coronavirusets utbredning och konsekvenser för patienter på svenska förlossnings- och neonatalavdelningar påbörjar Graviditetsregistret i…

2020-03-17, Forskning, Nyheter, Vårdfrågor

Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19. Svenska Neonatalföreningen och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi. 2020-04-05…

Stockholm, Föreningsmöte, Vårdfrågor

Efter önskemål från våra medlemmar har vi äran att välkomna barnmorskorna Cecilia Lind, Ann Olsson och Kristina Lundberg som talare…

Föreningsmöte, Vårdfrågor

Möte den 20 januari 2020 klockan 13.00-17.00 på Svenska Barnmorskeförbundet/Sjuksköterskornas hus Baldersgatan 1, Stockholm. Mer information och anmälan via nätverkets…

2020-01-03, Vårdfrågor

Svenska Barnmorskeförbundet har tagit fram en serie styrdokument för att klargöra förbundets ställningstagande i särskilda frågor som rör barnmorskans profession…