Kategori “Vårdfrågor”

2022-04-27, Vårdfrågor

Svenska Barnmorskeförbundet har tagit fram en serie styrdokument för att klargöra förbundets ställningstagande i särskilda frågor som rör barnmorskans profession…

Svenska Barnmorskeförbundet, Vårdfrågor

Professionellt barnmorskeforum för samtal och diskussion. Barnmorskor behöver en möjlighet att ta del av kunskap, dela med sig av sin…

Forskning, Vårdfrågor

Professionellt barnmorskeforum för samtal och diskussion. Barnmorskor behöver en möjlighet att ta del av kunskap, dela med sig av sin…

2021-09-03, Forskning, Nyheter, Vårdfrågor

Hej ungdomsmottagningen! I dagarna får Sveriges ungdomsmottagningar ett brev från Reproduktiv livsplan och Svenska Barnmorskeförbundet. Reproduktivlivsplan.se är en informationssida för vårdgivare – och…

2021-08-31, Forskning, Vårdfrågor

Vårdformen caseload som i detta projekt kallas Barnmorska Hela Vägen innebär vård i en sammanhållen vårdkedja och liknande vårdformer har…

Vårdfrågor

Professionellt barnmorskeforum den 29 november klockan 18:00-20:00. Alla barnmorskor och barnmorskestudenter är välkomna! Vi ses på Zoom. Professionellt barnmorskeforum 2021-11-29…