Kategori “Utbildningsrådet”

Utbildning, Utbildningsrådet

Utbildningsrådet möte och arbetskonferens i Stockholm 5-6 oktober. Sammankallande är Mia Barimani…

Utbildningsrådet

Möte med utbildningsrådet den 7 april 2017. Sammankallande Mia Barimani, förbundsstyrelsen…