Kategori “Allmänt”

2018-08-21, Allmänt, Nyheter, Vårdfrågor

Alla kvinnor i Sverige som är gravida eller föder barn kommer att få besvara Graviditetsenkäten. Detta för att ta reda…

KonferensKalmar, Allmänt, Föreningsmöte, Konferens

Välkommen till BUS-dag i Kalmar. En utvecklingsdag för alla barnmorskor och barnmorskestudenter i Småland. Datum: Den 12 oktober 2018. Plats…

Allmänt, Nyheter

Nu är sommaren här och Barnmorskeförbundets kansli är stängt i juli och första veckan i augusti. Här finner ni kontaktuppgifter…

2018-06-26, Allmänt, Debatt, Nätverk, Nyheter, Samarbete, SRHR sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

I år gör vi en rejäl satsning på att närvara i Almedalen. Ordförande Mia Ahlberg med flera i förbundsstyrelsen är…

Allmänt, Nyheter

    Kom och var med oss! Besök oss i vårt tält på Hamngatan, plats 419. Vi finns där från måndag 2/7…

2018-06-07, Stockholm, Allmänt

Kära medlemmar! Jag har avgått som ordförande för Stockholms Barnmorskesällskap. Jag vill härmed tacka er för den stora äran ni…