Kategori “Föreningsmöte”

Kalmar, Föreningsmöte

Kalmar Läns Barnmorskeförening informerar: Årsmöte kommer att hållas Per capsulam den 2021 03 25 klockan 18:00. Alla medlemmar kommer att…

Föreningsmöte

Preliminärt datum för Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma är den 16 november 2021. Uppdatering och mer information kommer…