Kategori “Etiska rådet”

Etiska rådet, Föreningsmöte

Möte med etiska rådet den 11 januari 2017. Sammankallande Eva Nordlund, förbundsstyrelsen…