Kategori “Etiska rådet”

Etiska rådet

Etiska rådet möte 7 mars eftermiddag på Baldersgatan. Sammankallande Erica Solheim…

Etiska rådet

Svenska Barnmorskeförbundet Etiska rådet möte 24 maj. Etiska rådet 24 maj klockan 13-17. Ordförande och sammankallande är Erica Solheim…

Etiska rådet

Möte med etiska rådet den 10 februari 2017. Sammankallande Eva Nordlund, förbundsstyrelsen…

Etiska rådet, Föreningsmöte

Möte med etiska rådet den 11 januari 2017. Sammankallande Eva Nordlund, förbundsstyrelsen…