Kategori “Nätverk”

Nätverk

Nästa nätverksmöte är annonserat till den 24 januari 2022 kl 13–16. Mötet i januari kommer att  hållas via Teams. Agendan…

Föreningsmöte, Internationellt, Nätverk

Svenska Barnmorskeförbundets internationella råd Ghanaprojektet bjuder in medlemmar i lokalföreningen Dalarna. Inbjudan, information och program den 25/8: Invitation Knowledge Exchange…

Nätverk

Möte den 16 september klockan 13:00-17:00 på Svenska Barnmorskeförbundet, Sjuksköterskornas hus, Baldersgatan 1, Stockholm. Kontakta nätverket och barnmorskan Cecilia Lind för…

KonferensStockholm, Forskning, Konferens, Nätverk, Vårdfrågor

Min Barnmorska Huddinge och nätverket Caseload midwifery hälsar alla varmt välkomna till en heldag och föreläsning om vårdformen Caseload Midwifery…

2019-02-19, Forskning, Nätverk, Vårdfrågor

Vårdformen caseload som i detta projekt kallas Barnmorska Hela Vägen innebär vård i en sammanhållen vårdkedja och liknande vårdformer har…