Kategori “Svenska Barnmorskeförbundet”

Samarbete, Svenska Barnmorskeförbundet

NJF styrelsemöte i Stockholm 29-30 mars.   Nordiskt Jordemorförbund (NJF) NJF består av barnmorskeorganisationer i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige. Nuvarande ordförande (2019) i NJF…

Svenska Barnmorskeförbundet, Vårdfrågor

Professionellt barnmorskeforum den 26 april kl 18-20. Barnmorskor behöver en möjlighet att ta del av kunskap, dela med sig av…

Svenska Barnmorskeförbundet, Vårdfrågor

Professionellt barnmorskeforum den 15 mars kl 18-20 Barnmorskor behöver en möjlighet att ta del av kunskap, dela med sig av…

2023-02-01, Svenska Barnmorskeförbundet

Medlemsservice våren 2023. Facklig medlemsservice Svenska Barnmorskeförbundet-SRAT Om du behöver hjälp av facklig förtroendeman och stöd med fackliga frågor som…

2023-01-25, Föreningsmöte, Svenska Barnmorskeförbundet, Svenska Barnmorskeförbundet - en del av SRAT

Nu är det dags att skriva motioner till Svenska Barnmorskeförbundet förbundsstämma 23 maj 2023. Nu kan du som medlem komma…

2023-01-19, Stockholm, Svenska Barnmorskeförbundet

Svenska Barnmorskeförbundet grundades år 1886 och är vår professionsorganisation. Förbundet är geografiskt indelat i 25 lokalföreningar. Den lokalförening med flest…