Kategori “Internationella rådet”

KonferensInternationella rådet

Svenska Barnmorskeförbundet och Internationella rådet bjuder in till kickoff inför Barnmorskans år 2020. Med anledning av att FN:s befolkningsfond (UNFPA…