Kategori “Vetenskapliga rådet”

Konferens, Vetenskapliga rådet

Möte Vetenskapliga rådet. Konferens Reproduktiv hälsa 3-4 oktober i Karlstad…

Vetenskapliga rådet

Möte Svenska Barnmorskeförbundets Vetenskapliga råd den 8 mars 2022. Vetenskapliga rådet Ordförande och sammankallande är Charlotte Elvander…

Vetenskapliga rådet

Möte med vetenskapliga rådet den 20 september 2017. Sammankallande Mia Ahlberg, förbundsordförande…

Vetenskapliga rådet

Möte med vetenskapliga rådet den 21 februari 2017. Sammankallande Mia Ahlberg, förbundsordförande…