Graviditetsenkäten – enkät till gravida och nyblivna mammor

En ny Nationell Patientenkät, Graviditetsenkäten, börjar skickas ut den 1 oktober 2020. Syftet med enkäten är att få svar på hur kvinnor upplever vården inför, under och efter förlossning.

Sedan 2015 pågår en nationell satsning kring kvinnors hälsa och förlossningsvården. Inom ramen för denna vill regionerna i en långsiktig satsning fånga gravida och nyblivna mammors hälsa och erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och året efter förlossning. Resultaten ger regionerna ett viktigt underlag för förbättringsarbete inom hela vårdkedjan utifrån kvinnornas behov.

Kvinnor som föder barn har möjlighet att delta i Graviditetsenkäten och svara på frågor om hur de upplever vården och sin egen hälsa – före, under och efter förlossning.

Enkäten går ut via 1177.se i tre olika delar och kan besvaras av kvinnor som:
är i graviditetsvecka 25
fött barn för åtta veckor sedan
fött barn för ett år sedan.

Mer information om enkäten samt vanliga frågor och svar finns på skr.se.

Kvinnor som är målgrupp för att besvara enkäten kan läsa mer om enkäten på 1177.se/graviditetsenkaten

__________________________________________________________________________

Frågorna i enkäten har utformats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samarbete med Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi.

Graviditetsenkäten genomförs inom ramen för överenskommelsen med regeringen om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa.

__________________________________________________________________________