Vårda vården – upprop för vårdens arbetsmiljö

Tretton fack- och professionsförbund som tillsammans representerar över en miljon medlemmar manar nu befolkningen att skriva på ett upprop kallat Vårda vården. Allmänheten uppmanas att skriva under för att ”vårda vården – så att vi kan vårda dig”. Syftet är att visa på befolkningens stöd för den hårt arbetande hälso- och sjukvårdspersonalen i landet och därigenom skapa tryck på politiker och arbetsgivare att säkra en bättre arbetsmiljö.

#Vårdavården
Nu är det nog! Upprop för arbetsmiljön i vården

Situationen i vården har blivit ohållbar. Hundratusentals svenskar väntar på operation och vårdbesök. Många av hälso- och sjukvårdens medarbetare är på gränsen till utmattning. Vi vill inte bara ha applåder – vi vill ha krafttag för en bättre arbetsmiljö innan det är för sent. Om vi blir sjuka kan vi inte hjälpa dig att bli frisk.

Nu måste politikerna införa en kriskommission för vården, ordna fler vårdplatser med kollegor med rätt kompetens och säkra en hållbar arbetsmiljö dit fler söker sig – och vill stanna. Skriv under du också – vårda vården så att vi kan vårda dig.

Valrörelsen pågår och hälso- och sjukvården är väljarnas viktigaste fråga. Nu har politikerna chansen att visa handlingskraft för att säkra en hållbar arbetsmiljö, dit fler söker sig och där fler vill stanna!

#Vårdavården-uppropets krav:

·       Arbetsgivarna måste göra stora förbättringar i vår dåliga arbetsmiljö

·       Fler vårdplatser – rätt kompetens på rätt plats

·       Kriskommission för vårdens arbetsmiljö

Namninsamlingen kommer under våren att överlämnas till partiledarna eller representanter för samtliga riksdagspartier samt till Sveriges kommuner och Regioner i egenskap av arbetsgivarorganisation och största arbetsgivare för våra medlemmar.

”Vårda vården” – 13 förbund inom hälso- och sjukvården står bakom uppropet för personalens arbetsmiljö.

Bakom Vårda vården står följande professions- och fackförbund: Vårdförbundet, Läkarförbundet, Kommunal, SRAT, Akademikerförbundet SSR, Fysioterapeuterna, Arbetsterapeuterna, Psykologförbundet, Vision, Svenska Barnmorskeförbundet, Logopedförbundet, Audionomerna och HälsoAkademikerna.

För mer information, kontakta respektive organisation: Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT.

Läs mer och skriv under namninsamlingen #Vårdavården