Nyhet! Rapport från Livsmedelsverket om Hälsosamma matvanor för gravida och ammande

Svenska barnmorskeförbundet medverkar i den nya rapporten Hälsosamma matvanor – råd till gravida och ammande – Risk- och nyttohanteringsrapport från Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket har sedan länge publicerat särskilda kostråd till gravida och ammande i Sverige. Råden som regelbundet behöver uppdateras utifrån vetenskapliga underlag inom mikrobiologi, toxikologi, nutrition och allergi baseras på oberoende vetenskapliga risk- och nyttovärderingar. Vilka råd som ska ges utgår ifrån hur konsumtionen av livsmedel ser ut i befolkningen, om det är möjligt att följa ett råd och hur det uppfattas och tillämpas av målgrupperna.

Svenska Barnmorskeförbundets vice ordförande Susanne Åhlund är medlem i rapportens referensgrupp för råd till gravida och ammande:
– Vi är oerhört stolta över att vår kunskap om graviditet och levnadsvanor har fått bidra till rapporten som är ett så viktigt stöd i vårdpersonalens möte med gravida och ammande som behöver råd i hälsofrågor. Vårt kunskapsunderlag från projekt Hållbar livsstil – Barnmorskans samtal om levnadsvanor – en handledning har använts som referens i framtagandet av rapporten.

Livsmedelsverket har också lanserat en ny webb för gravida Fråga Liv som är ny sökfunktion där gravida snabbt kan söka fram information om ett visst livsmedel när de handlar eller är bortbjudna på middag. ”Vi vill underlätta för gravida i vardagen, i just den stund som de funderar över om ett specifikt livsmedel är säkert eller inte” säger Åsa Brugård Konde, nutritionist på Livsmedelsverket som också är författare till rapporten.

Nu lanseras Fråga Liv – Livsmedelsverkets snabbguide för gravida pressrelease

Hälsosamma matvanor – råd till gravida och ammande – Risk- och nyttohanteringsrapport

Hållbar livsstil – Barnmorskans samtal om levnadsvanoren handledning