Reproduktiv livsplan

Hej ungdomsmottagningen! I dagarna får Sveriges ungdomsmottagningar ett brev från Reproduktiv livsplan och Svenska Barnmorskeförbundet.

Reproduktivlivsplan.se är en informationssida för vårdgivare – och deras besökare. Bakom hemsidan finns forskare och kliniskt verksamma och målet är att sidan på sikt ska integreras med 1177.se.

En reproduktiv livsplan – vad är det?
En reproduktiv livsplan består av individens önskningar om att ha eller inte ha barn och en plan för hur hen ska nå dit. På så vis kan individen 1) minska sin risk för oönskade graviditeter 2) öka sina chanser att få så många barn hen vill ha och 3) främja sin och eventuellt framtida barns hälsa. En reproduktiv livsplan är individuell, föränderlig och inte nödvändigtvis rationell. Vårdgivaren kan hjälpa individen att dels utforska och formulera hens plan, dels hitta strategier för att nå den. Med kunskap om fertilitet och hur ålder, hälsa och levnadsvanor påverkar fertiliteten har individen bättre förutsättningar att göra informerade val – oavsett om hen vill ha barn eller inte. Studier visar att många vuxna har dålig kunskap om fertilitet och hade önskat mer kunskap tidigare i livet.

Enkät till landets ungdomsmottagningar
Projektet saknar idag kunskap från ungdomsmottagningarna och har därför tagit fram en enkät som vill undersöka vad Sveriges ungdomsmottagningar tycker om Reproduktiv livsplan. Enkätansvarig är Jenny Stern, docent vid Sophiahemmet Högskola och associerad forskare vid Uppsala universitet.

Läs mer på Reproduktivlivsplan.se och ladda ner samtalsunderlagen som pdfer.