Vaccinerade gravida bör tillåtas arbeta

Efter genomgång av såväl det vetenskapliga underlaget som frekvensen av svår covidsjukdom hos gravida, har professionsorganisationerna enats om ett gemensamt uttalande kring möjligheten att arbeta som vaccinerad gravid efter vecka 20. Risken för svår covid-19 är högre för gravida jämfört med icke gravida i samma åldersgrupp. Av det skälet anges gravida vara en riskgrupp enligt Socialstyrelsen, särskilt efter graviditetsvecka 20. De arbetsmiljöregler som ledde till ett ökat skydd för gravida, när covid-19 pandemin härjade som värst, är nu delvis ett hinder. Idag är många gravida vaccinerade och har därmed ett bra skydd mot allvarlig sjukdom. Det innebär att gravida kvinnor bör kunna genomföra arbetsuppgifter även där viss risk för exposition av viruset kan finnas. Det innebär givetvis att en dialog behöver föras mellan arbetsgivare och den gravida.

Gravida vaccinerade bör tillåtas arbeta 2022-06-03
Svenska Barnmorskeförbundet, Svensk förening för obstetrik och gynekologi,
NPO Kvinnosjukdomar och förlossning

20220610
Eva Nordlund
Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet