Kategori “Nyheter”

2014-08-26, Allmänt, Nyheter

Barnmorska inom öppen eller sluten vård – mödrahälsovård, förlossningsvård, BB, gyn eller annan verksamhet. Barnmorskeförbundet vill veta hur sommaren varit…

2014-08-18, Nyheter, Samarbete

Dags att söka stipendium ”Barnets Lyckopenning” från Synskadades Riksförbund! Sista ansökningsdag är den 19 september 2014. Behöriga sökande är sjuksköterskor…

2014-08-08, Forskning, Konferens, Nyheter, Samarbete

Den 3 juni lanserades State of the World’s Midwifery 2014. Det skedde på ICM 30th Triennial Congress i Prag där…

2014-06-26, Stockholm, Föreningsmöte, Nyheter

Stockholms Barnmorskesällskap juni 2014 Så är det äntligen sommar! Stockholms Barnmorskesällskap har haft avslutning för terminen med vårt årsmöte den 15/5…

2014-06-25, Föreningsmöte, Nyheter

Dags att nominera till Svenska Barnmorskeförbundet. Två ledamöter ska väljas på den extrainsatta Förbundsstämman den 18 november 2014 . Förbundsstyrelsens arbete…

2014-06-24, Forskning, Nyheter, Samarbete

De livsviktiga villkor kopplade till graviditet och barnafödande i världens alla länder står i fokus i Lancet’s specialnummer om ”Midwifery”…

2014-06-12, Allmänt, Konferens, Nyheter

Idag den 12 juni samlas barnmorskor för manifestation på Nordiskt Forum i Malmö. Barnmorskeförbundet deltar också i debatter och med…

2014-05-26, Konferens, Nyheter, Samarbete

Barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund deltog som talare på WHO Triad Meeting i Geneve den 17 maj 2014. Ämnet var ”Collaborative…