Kategori “Nyheter”

2014-06-26, Stockholm, Föreningsmöte, Nyheter

Stockholms Barnmorskesällskap juni 2014 Så är det äntligen sommar! Stockholms Barnmorskesällskap har haft avslutning för terminen med vårt årsmöte den 15/5…

2014-06-25, Föreningsmöte, Nyheter

Dags att nominera till Svenska Barnmorskeförbundet. Två ledamöter ska väljas på den extrainsatta Förbundsstämman den 18 november 2014 . Förbundsstyrelsens arbete…

2014-06-24, Forskning, Nyheter, Samarbete

De livsviktiga villkor kopplade till graviditet och barnafödande i världens alla länder står i fokus i Lancet’s specialnummer om ”Midwifery”…

2014-06-12, Allmänt, Konferens, Nyheter

Idag den 12 juni samlas barnmorskor för manifestation på Nordiskt Forum i Malmö. Barnmorskeförbundet deltar också i debatter och med…

2014-05-26, Konferens, Nyheter, Samarbete

Barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund deltog som talare på WHO Triad Meeting i Geneve den 17 maj 2014. Ämnet var ”Collaborative…

KonferensFöreningsmöte, Forskning, Internationellt, Konferens, Nyheter

Nordisk barnmorskekonferens i Sverige den 12 till 14 maj 2016. Konferensen är i Göteborg. Läs mer på njfcongress.se. NJF Congress…

2014-05-05, Forskning, Nyheter, Samarbete

Svenska Barnmorskeförbundets 10-punktsprogram för en God vård i samband med barnafödande. Syftet med 10-punktsprogrammet är att med stöd av vetenskap…