Marknadsföring av modersmjölksersättning

I promemorian föreslås en ny lag om marknadsföring m.m. av modersmjölksersättning och tillskottsnäring. Lagen ska genomföra bestämmelserna om marknadsföring i kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december 2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG. Syftet med direktivet är att säkerställa att modersmjölksersättning används på rätt sätt, på basis av riktig information och genom tillbörlig marknadsföring.

Utgiven: 31 oktober 2012 Typ: Departementsserien (Ds) Avsändare: Landsbygdsdepartementet

Svenska Barnmorskeförbundet har besvarat remissen (2013-01).

Lämna en kommentar