Ombudsmöte

Den 22 oktober är det dags för Barnmorskeförbundets ombudsmöte. Då samlas förbundsstyrelsen och alla lokalföreningar. Mötet äger rum i Stockholm.

På ombudsmötet samlas förbundsstyrelsen och ombud/styrelsemedlemmar från alla lokalföreningar för att gå igenom föregående verksamhetsperiod och fastställa en ny verksamhetsplan inför kommande år. Ombudsmötet ska också välja ledamöter till ny förbundsstyrelse.

Ombudsmötet äger rum på Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm. Handlingar är utskickade till alla ombud.

Kontakta din lokalförening om du vill veta mer!