Reproduktiv Hälsa 2013

Barnmorskeförbundets årliga konferens!
Reproduktiv Hälsa den 23-24 oktober på Clarion Arlanda

Två dagar med föreläsningar & workshop, nya forskningsresultat & erfarenhetsutbyte.
Goda levnadsvanor.
Patientsäkerhet.
Internationell workshop.
Möten med kollegor och spännande samtal.

Program Reproduktiv Hälsa 2013
Välkommen på konferens Reproduktiv Hälsa 2013!