Nya tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg

Nybildade Inspektionen för vård och omsorg inleder sitt arbete

Den 1 juni 2013 inleder den nybildade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sitt arbete, och tar då över tillsyns- och tillståndsverksamheten från Socialstyrelsen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedriver tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården samt över hälso- och sjukvårdspersonal i deras yrkesutövning.

Syftet med tillsynen är att upptäcka och påtala brister som kan påverka säkerheten för den enskilde, samt att kontrollera att verksamheterna uppfyller lagstadgade krav och upprätthåller en god kvalitet.

Från den 1 juni 2013 finns kontaktuppgifter och mer information på IVO:s webbadress: www.ivo.se

Lämna en kommentar