Reproduktiv Hälsa 2013

Nu är det dags för Barnmorskeförbundets årliga konferens !
Reproduktiv Hälsa den 23-24 oktober på Clarion Arlanda

Två dagar med föreläsningar & workshop, nya forskningsresultat & erfarenhetsutbyte.
Utdelning av Svenska Barnmorskeförbundets Hederspris 2013.
Goda levnadsvanor.
Patientsäkerhet.
Internationell workshop.
Nu är det nog!
Teater och filmvisning.
Möten med kollegor och spännande samtal.
Konferensprogrammet hittar du här.

Välkommen på konferens Reproduktiv Hälsa 2013!