Midwives in Bangladesh

Projekt Midwives in Bangladesh 2013. Den 6 september träffades för första gången hela projektgruppen och representanter för Barnmorskeförbundet i Sverige och Bangladesh.

Den 7 september var det boksläpp i Dhaka för den engelska utgåvan av jubileumsboken 300 YEARS IN THE SERVICE OF LIFE och Bangladesh nya bok MIDWIVES IN THE SERVICE OF LIFE. Boksläppet uppmärksammades i både tv och tidningar. Böckerna kommer att delas ut och användas i Bangladesh.

Den svenska delegationen hann under några dagar i Bangladesh med att besöka två barnmorskeutbildningar och träffa lärare och studenter, göra ett studiebesök på Dhaka Hospital förlossningsavdelning samt besöka en grundskola och volontärklinik i slummen i Dhaka.

Projekt Midwives in Bangladesh – ett internationellt samarbete mellan Bangladesh Midwifery Society, Svenska Barnmorskeförbundet, UNFPA Dhaka och Svenska Ambassaden Dhaka.

Launching of Midwifery books in Bangladesh, UNFPA Bangladesh.
Boksläpp i Dhaka, Bangladesh.

Läs delar ur boken
300 YEARS IN THE SERVICE OF LIFE
ISBN 978-91-637-3151-8 (2013)

MIDWIVES IN THE SERVICE OF LIFE (engelsk utgåva)
ISBN 978-91-637-3152-5 (2013)
 
MIDWIVES IN THE SERVICE OF LIFE (Bangla)
ISBN 978-91-637-3153-2 (2013)

Jubileumsutgåvan av boken 300 ÅR I LIVETS TJÄNST (svensk utgåva) finns att köpa via Barnmorskeförbundet. ISBN 978-91-633-8383-0 (2011).

Bilder från boksläppet i Dhaka, Bangladesh.